qytetarët flasin për debatin e gjermanit të fundit – Stop