qendra shëndetësore e specialiteteve numër 2 – Stop