punonjësi i bashkisë Gjirokastër me diplomë false. – Stop