problemi i konviktit në dorë të ministrive. – Stop