problem me familjarin përjashtohet nga Akademia e policisë – Stop