pret biletë për Kinë agjensia nuk kthen paratë – Stop