politikanët shqiptarë të pasur apo të varfër – Stop