pezullohet drejtoresha e shkollës që përjashtoi nxënësin me aftësi të kufizuara – Stop