pezullohet aktiviteti i firmës së kromit Tropojë – Stop