personat me aftësi të kufizuara nuk marrin asistencën – Stop