përmabruesi nuk ekzekuton vendimin në bashkinë Kamëz. – Stop