përgjigja e Ramës me shprehjen e Imam Aliut. – Stop