përgjigja e policisë për të plagosurën nga Renea – Stop