përgjegjësja e qendrës për fëmijët me sindromën down – Stop