përgjegjësja e qendrës për fëmijët me sindromën doën – Stop