përgjegjësitë për vdekjen e qytetarit në Elbasan – Stop