përfundon studimet bachelor e master nuk e fusin në provimin e shtetit. – Stop