përballja e drejtoreshës me mësuesen e italishtes – Stop