për cdo 100 mijë banorë largohen 55 shqiptarë – Stop