pedagogu i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit – Stop