pas transmetimit në Stop qytetari clirohet nga kredia – Stop