pas transmetimit në Stop personeli shëndetsor pajiset me maska e veshje mbrojtëse. – Stop