pa asnjë të ardhur e heqin nga skema e ndihmës ekonomike – Stop