organet e drejtësisë kërkojnë dokumentat për lejen e ndërtimit. – Stop