okulistja e shtetit con pacientët në klinikën private. – Stop