nxënësja me prapambetje mendore pa mësues ndihmës – Stop