nxënësit e shkollës Qemal Stafa marrin më shumë libra – Stop