nxënësit e shkollës profesionale një vit pa bursa – Stop