nxënësit e Baldushkut disa orë në këmbë për në shkollë – Stop