nxënësi me aftësi të kufizuara përjashtohet në mes të vitit – Stop