nuk punon sistemi për regjistrimin e fëmijëve – Stop