nuk përgjigjet në telefon i heqin bonusin e strehimit – Stop