nuk ka pasur kurrë patentë akuzohet për aksident – Stop