njësia administrative nuk zgjidh problemin e transportit për shkollë – Stop