një vit pas pushimit të cështjes Pajtime Fetahu nuk zbardh vendimin – Stop