nëndrejtoresha e Shërbimit Social Shtetëror – Stop