në shkollën Karl Gega nuk punon sistemi i ngrohjes. – Stop