në gjyq për aktin e martesës 20 vjet pas kurorëzimit. – Stop