në emër të Stopit mos hidhni mbeturina në tokë – Stop