ndërtuesja shet apartamentet e pronarit të truallit – Stop