ndërton ballkonin dhe ze hapësirën e komshijes – Stop