Nato nënshkroi protokollin e anëtarësimit për Maqedoninë – Stop