motorri kundravajtje në autostradën Tiranë-Durrës – Stop