Ministria e Shëndetsisë ngre grup pune për verifikimin e dhunës në spitalin e Fierit. – Stop