mësuesi denoncon mosmarrjen e shtesës së kualifikimit – Stop