mësueset e fshatit në pritje të pagesës së transportit – Stop