mësueses së muzikën i heqin orët e ia japin atyre të gjeografisë – Stop