më shumë se vjet pa marrë paratë e domateve. – Stop