mbaroi studimet në privat përjashtohet nga konkurimi për edukatore. – Stop