markata e vjetër Kombinat e mbushur me shiringa – Stop